Plan- og byggesaksbehandling

11888: Fylkeskommunens dispensasjonsbehandling, etter behandling og resultat og type dispensasjonssøknader (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

behandling og resultat Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

type dispensasjonssøknader Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Utfall av klagesaksbehandling (antall):
antall
Referansetid
Utfall av klagesaksbehandling (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens dispensasjonsbehandling

Brukerveiledning for statistikkbanken