Plan- og byggesaksbehandling

11887: Omfang av reguleringsplaner og klager på reguleringer (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Klager som ble tatt til følge i kommunen (antall):
antall
Klager som ble oversendt Fylkesmannen (antall):
antall
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
antall
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Detaljreguleringer møtt med innsigelse (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen (antall):
antall
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Områdereguleringer møtt med innsigelse (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2, vedlegg I (antall):
antall
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3, vedlegg II (antall):
antall
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelse (antall):
antall
Vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften (antall):
antall
Referansetid
Klager som ble tatt til følge i kommunen (antall):
31.12
Klager som ble oversendt Fylkesmannen (antall):
31.12
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
31.12
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Detaljreguleringer møtt med innsigelse (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen (antall):
31.12
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Områdereguleringer møtt med innsigelse (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2, vedlegg I (antall):
31.12
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3, vedlegg II (antall):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelse (antall):
31.12
Vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang av reguleringsplaner
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken