Plan- og byggesaksbehandling

11882: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
antall
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (dekar):
dekar
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
dager
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
antall
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
antall
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
antall
Referansetid
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
31.12
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (dekar):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
31.12
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
31.12
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Hovedtall for omfang og ressursbruk
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken