Plan- og byggesaksbehandling

11879: Utøvelse av tilsyn i byggesaker (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Byggesaker med tilsyn (antall):
antall
Gjennomførte tilsyn i alt med samlerapport (antall):
antall
Tilsyn i omsøkte byggesaker (antall):
antall
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker (antall):
antall
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall):
antall
Ulovelighetsoppfølginger ved ikke omsøkt byggevirksomhet (antall):
antall
Referansetid
Byggesaker med tilsyn (antall):
31.12
Gjennomførte tilsyn i alt med samlerapport (antall):
31.12
Tilsyn i omsøkte byggesaker (antall):
31.12
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker (antall):
31.12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall):
31.12
Ulovelighetsoppfølginger ved ikke omsøkt byggevirksomhet (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bygge- og delesaksbehandling - Utøvelse av tilsyn i byggesaker
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken