11794: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall):
antall
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall):
antall
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
antall
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett etter 2000 (m):
m
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
m
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (m):
m
Lengde separat kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde separat kommunalt overvannsnett (m):
m
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet (antall):
antall
Antall pumpestasjoner (antall):
antall
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer (antall):
antall
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar (antall):
antall
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent):
prosent
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent):
prosent
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år):
år
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (prosent):
prosent
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall):
antall
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett) (antall):
antall
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall):
antall
Referansetid
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall):
31.12
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett etter 2000 (m):
31.12
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
31.12
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (m):
31.12
Lengde separat kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde separat kommunalt overvannsnett (m):
31.12
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet (antall):
31.12
Antall pumpestasjoner (antall):
31.12
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer (antall):
31.12
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar (antall):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent):
31.12
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent):
31.12
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år):
31.12
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (prosent):
31.12
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall):
31.12
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett) (antall):
31.12
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken