Til toppen

11794: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall) , Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall) , Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall) ,

Valgt 1 av totalt 31

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken