Til toppen
11794: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall):
antall
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall):
antall
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
antall
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99 (m):
m
Lengde kommunalt spillvannsnett etter 2000 (m):
m
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
m
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (m):
m
Lengde separat kommunalt spillvannsnett (m):
m
Lengde separat kommunalt overvannsnett (m):
m
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet (antall):
antall
Antall pumpestasjoner (antall):
antall
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer (antall):
antall
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar (antall):
antall
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent):
prosent
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent):
prosent
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år):
år
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (prosent):
prosent
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall):
antall
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett) (antall):
antall
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall):
antall
Referansetid
Septiktømming - antall tilknyttedede innbyggere (antall):
31.12
Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall kommunalt eide avløpsanlegg (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet små kommunale anlegg (< 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett totalt (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett før 1940 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1940-59 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1960-79 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett 1980-99 (m):
31.12
Lengde kommunalt spillvannsnett etter 2000 (m):
31.12
Lengde nylagt kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
31.12
Lengde kommunale fellesledninger for både spill- og overvann (m):
31.12
Lengde separat kommunalt spillvannsnett (m):
31.12
Lengde separat kommunalt overvannsnett (m):
31.12
Antall regnvannsoverløp i fellessystemet (antall):
31.12
Antall pumpestasjoner (antall):
31.12
Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer (antall):
31.12
Antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser, der kommunen har erkjent erstatningsansvar (antall):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent):
31.12
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent):
31.12
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år):
31.12
Andel kommunalt spillvannsnett med ukjent alder (prosent):
31.12
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall):
31.12
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett) (antall):
31.12
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken