Kommunal vannforsyning

11792: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt drikkevann. (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Antall private og kommunale vannverk (antall):
antall
Antall kommunale vannverk (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer (antall):
antall
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000 (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere (m):
m
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder (m):
m
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
m
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett (m):
m
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner (antall):
antall
Lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett) (antall):
antall
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk (prosent):
prosent
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (prosent):
prosent
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (prosent):
prosent
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder (år):
år
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder (prosent):
prosent
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning) (antall):
antall
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (innbyggere/km) (antall):
antall
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
m3
Referansetid
Antall private og kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer (antall):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett totalt (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000 (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere (m):
31.12
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder (m):
31.12
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år (m):
31.12
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett (m):
31.12
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner (antall):
31.12
Lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett) (antall):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt vannverk (prosent):
31.12
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (prosent):
31.12
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (prosent):
31.12
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder (år):
31.12
Andel kommunalt ledningsnett med ukjent alder (prosent):
31.12
Fordeling av trykkøkningsstasjoner (antall/km kommunal ledning) (antall):
31.12
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (innbyggere/km) (antall):
31.12
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken