Stortingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
11661: Stortingsvalget. Oppslutning om de ulike partiene, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (prosent) 2017
Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Øyvin Kleven, Statistisk sentralbyrå
+47 458 88 937
kle@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Oppslutning:
prosent
Referansetid
Oppslutning:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
Må velges *
kjønn
alder
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

politisk parti
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken