Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
11608: Næringsfordeling blant sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter kjønn, landbakgrunn og alder. 4. kvartal 2008 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Sysselsatte:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
kjønn
alder
innvandringskategori
landbakgrunn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 92 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Korrigert tidsserie publisert 04.01.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken