11599: Innenlandsk lånegjeld, sesongjusterte og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor 1985M12 - 2017M11
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 9 Valgte

Søk

valuta

I alt 3 Valgte

Søk

låntakersektor Velg minst en verdi

I alt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

I alt 384 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.01.2018
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4450
hev@ssb.no

Anne Karin Linderud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4915
ake@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2550
eby@ssb.no

Katharina Østensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4339
kis@ssb.no

Måleenhet
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Slutten av måneden
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Målemetode
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Gjennomsnitt
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Gjennomsnitt
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Gjennomsnitt
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Ja
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Ja
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Nei
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Nei
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Nei
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Nei
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Nei
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Sesongjustert
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Ja
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Ja
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Ja
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Ja
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Ja
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Ja
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Ja
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken