11598: Publikums samlede lånegjeld, etter kredittkilde og låntakernæringer 2015K4 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk

kredittkilde

I alt 3 Valgte

Søk

låntakernæring

I alt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.11.2017
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4450
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2550
eby@ssb.no

Katharina Østensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4339
kis@ssb.no

Måleenhet
Samlet lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Samlet lånegjeld (mill. kr):
Ved utgangen av kvartalet
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Målemetode
Samlet lånegjeld (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Samlet lånegjeld (mill. kr):
Nei
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Sesongjustert
Samlet lånegjeld (mill. kr):
Nei
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Lånegjeld fordelt på låntakernæring summeres ikke til samlet lånegjeld på grunn av oppdaterte foreløpige tall for Fastlands-Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken