Norsk mediebarometer

11556: Andel som har brukt tradisjonelle medier og internettmedier en gjennomsnittsdag, etter type medium 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

medietype Velg minst en verdi

I alt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2017
Kontakt
Odd Vaage, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4669
ova@ssb.no

Toril Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4479
sat@ssb.no

Måleenhet
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
prosent
Referansetid
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
31.12.
Målemetode
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
Nei
Sesongjustert
Andel som har brukt et medium en gjennomsnittsdag (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken