Gjennomføring i videregående opplæring

11552: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad 2011-2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

I alt 3 Valgte

Søk

prøve Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk

mestringsnivå

I alt 7 Valgte

Søk

fullføringsgrad

I alt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.08.2017
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5406
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
01.10.
Andel elever (prosent):
01.10.
Målemetode
Elever:
Situasjon (tidspunkt)
Andel elever (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Sesongjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev. Kilde for gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.
fullføringsgrad
I alt
Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.

Brukerveiledning for statistikkbanken