Lønn, alle ansatte

11418: Lønn for ansatte, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 5 Valgte

Søk

statistikkmål Velg minst en verdi

I alt 5 Valgte

Søk

yrke

I alt 337 Valgte

Søk

sektor

I alt 4 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

I alt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2018
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5552
hlu@ssb.no

Måleenhet
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Månedslønn (kr):
31.12.
Avtalt månedslønn (kr):
31.12.
Uregelmessige tillegg (kr):
31.12.
Bonus (kr):
31.12.
Overtidsgodtgjørelse (kr):
31.12.
Målemetode
Månedslønn (kr):
Avtalt månedslønn (kr):
Uregelmessige tillegg (kr):
Bonus (kr):
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Kalenderjustert
Månedslønn (kr):
Nei
Avtalt månedslønn (kr):
Nei
Uregelmessige tillegg (kr):
Nei
Bonus (kr):
Nei
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Nei
Sesongjustert
Månedslønn (kr):
Nei
Avtalt månedslønn (kr):
Nei
Uregelmessige tillegg (kr):
Nei
Bonus (kr):
Nei
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken