Sysselsetting, registerbasert

11411: Lønnstakere (15-74 år), etter kjønn og yrke (4-siffernivå). 4. kvartal 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

yrke

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Noen yrker har få lønnstakere. Dette kan skyldes at de fleste med dette yrket er selvstendig næringsdrivende og dermed ikke med i denne statistikken. Mer informasjon om yrke og endringer fra tidligere årganger i artikkelen «Om variabelen yrke».

Brukerveiledning for statistikkbanken