Gjennomføring i videregående opplæring

11261: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), antall år etter start og fullføringsgrad (avslutta serie) 2004 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

I alt 3 Valgte

Søk

antall år etter start Velg minst en verdi

I alt 6 Valgte

Søk

fullføringsgrad

I alt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.10.2016
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5406
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
31.12
Andel elever (prosent):
31.12
Målemetode
Elever:
Situasjon (tidspunkt)
Andel elever (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Sesongjustert
Elever:
Nei
Andel elever (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken