Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

11235: Kyrkjelege fellesråd. Investeringsrekneskap (mill. kr) 2012 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovudpost Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2017
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 21094338
cos@ssb.no

Måleenhet
Investeringsrekneskap:
mill. kr
Referansetid
Investeringsrekneskap:
31.12.
Målemetode
Investeringsrekneskap:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Investeringsrekneskap:
Nei
Sesongjustert
Investeringsrekneskap:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken