Boforhold, registerbasert

11087: Husholdningstyper, etter trangboddhet (K) 2015 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 115 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 10 Valgte

Søk

trangboddhet

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2017
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4850
rmk@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4646
lrt@ssb.no

Måleenhet
Antall husholdninger:
husholdninger
Husholdninger (prosent):
prosent
Referansetid
Antall husholdninger:
01.01.
Husholdninger (prosent):
Tellingstidspunktet
Målemetode
Antall husholdninger:
Situasjon (tidspunkt)
Husholdninger (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Antall husholdninger:
Nei
Husholdninger (prosent):
Nei
Sesongjustert
Antall husholdninger:
Nei
Husholdninger (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
trangboddhet
Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.
trangboddhet
Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

Brukerveiledning for statistikkbanken