Fag- og forskingsbibliotek

10870: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

bibliotektype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.06.2017
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5208
ali@ssb.no

Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Bøker fysisk:
bøker
Bøker elektronisk:
bøker
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
abonnement
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
periodika
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
periodika
Manuskript fysisk:
manuskript
Manuskript elektronisk:
manuskript
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
grafisk / kartografisk materiale
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
grafisk / kartografisk materiale
Musikaliar fysisk:
musikaliar
Musikaliar elektronisk:
musikaliar
AV-dokument fysisk:
AV-dokument
AV-dokument elektronisk:
AV-dokument
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
bibliotekmateriale
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
bibliotekmateriale
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
abonnement
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
abonnement
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
titlar
Avisabonnement trykte titlar:
abonnement
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
titlar
Tilvekst bøker fysisk:
bøker
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
periodika
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
bibliotekmateriale
Referansetid
Bøker fysisk:
31.12.
Bøker elektronisk:
31.12.
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
31.12.
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
31.12.
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
31.12.
Manuskript fysisk:
31.12.
Manuskript elektronisk:
31.12.
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
31.12.
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
31.12.
Musikaliar fysisk:
31.12.
Musikaliar elektronisk:
31.12.
AV-dokument fysisk:
31.12.
AV-dokument elektronisk:
31.12.
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
31.12.
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
31.12.
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
31.12.
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
31.12.
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
31.12.
Avisabonnement trykte titlar:
31.12.
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
31.12.
Tilvekst bøker fysisk:
31.12.
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
31.12.
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
31.12.
Målemetode
Bøker fysisk:
Forløp (periodesum)
Bøker elektronisk:
Forløp (periodesum)
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
Forløp (periodesum)
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
Forløp (periodesum)
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
Forløp (periodesum)
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
Forløp (periodesum)
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
Forløp (periodesum)
Manuskript fysisk:
Forløp (periodesum)
Manuskript elektronisk:
Forløp (periodesum)
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
Forløp (periodesum)
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
Forløp (periodesum)
Musikaliar fysisk:
Forløp (periodesum)
Musikaliar elektronisk:
Forløp (periodesum)
AV-dokument fysisk:
Forløp (periodesum)
AV-dokument elektronisk:
Forløp (periodesum)
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
Forløp (periodesum)
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
Forløp (periodesum)
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
Forløp (periodesum)
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
Forløp (periodesum)
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
Forløp (periodesum)
Avisabonnement trykte titlar:
Forløp (periodesum)
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
Forløp (periodesum)
Tilvekst bøker fysisk:
Forløp (periodesum)
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
Forløp (periodesum)
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
Forløp (periodesum)
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
Forløp (periodesum)
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Bøker fysisk:
Nei
Bøker elektronisk:
Nei
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
Nei
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
Nei
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
Nei
Manuskript fysisk:
Nei
Manuskript elektronisk:
Nei
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
Nei
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
Nei
Musikaliar fysisk:
Nei
Musikaliar elektronisk:
Nei
AV-dokument fysisk:
Nei
AV-dokument elektronisk:
Nei
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
Nei
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
Nei
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
Nei
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
Nei
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
Nei
Avisabonnement trykte titlar:
Nei
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
Nei
Tilvekst bøker fysisk:
Nei
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
Nei
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
Nei
Sesongjustert
Bøker fysisk:
Nei
Bøker elektronisk:
Nei
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
Nei
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
Nei
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
Nei
Manuskript fysisk:
Nei
Manuskript elektronisk:
Nei
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
Nei
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
Nei
Musikaliar fysisk:
Nei
Musikaliar elektronisk:
Nei
AV-dokument fysisk:
Nei
AV-dokument elektronisk:
Nei
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
Nei
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
Nei
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
Nei
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
Nei
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
Nei
Avisabonnement trykte titlar:
Nei
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
Nei
Tilvekst bøker fysisk:
Nei
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
Nei
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
Nei
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Mange fag og forskingsbibliotek har skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Nokre av tala for bestand og tilvekst for 2016 kan derfor vere usikre.
statistikkvariabel
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement
Pga. at mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015, bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement
Pga. at mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015, bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.
Aviser fysisk form - tal på abonnement
Pga. at mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015, bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.

Brukerveiledning for statistikkbanken