Bruk av IKT i staten

10859: Statlige virksomheter. IKT-sikkerhetsproblemer i løpet av det siste året (prosent) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

status for sikkerhetsproblemet Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.05.2017
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5553
mia@ssb.no

Måleenhet
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
prosent
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
prosent
Angrep av typen 'denial of service':
prosent
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
prosent
Datatap pga manglende backup:
prosent
IT-misbruk av økonomisk karakter:
prosent
Forsøk på identitetstyveri (phising):
prosent
Virksomhetens IKT-utstyr har kommet på avveie:
prosent
Referansetid
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
01.01.-31.12.
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
01.01.-31.12.
Angrep av typen 'denial of service':
01.01.-31.12.
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
01.01.-31.12.
Datatap pga manglende backup:
01.01.-31.12.
IT-misbruk av økonomisk karakter:
01.01.-31.12.
Forsøk på identitetstyveri (phising):
01.01.-31.12.
Virksomhetens IKT-utstyr har kommet på avveie:
01.01.-31.12.
Målemetode
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
Forløp (periodesum)
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
Forløp (periodesum)
Angrep av typen 'denial of service':
Forløp (periodesum)
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
Forløp (periodesum)
Datatap pga manglende backup:
Forløp (periodesum)
IT-misbruk av økonomisk karakter:
Forløp (periodesum)
Forsøk på identitetstyveri (phising):
Forløp (periodesum)
Virksomhetens IKT-utstyr har kommet på avveie:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
Nei
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
Nei
Angrep av typen 'denial of service':
Nei
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
Nei
Datatap pga manglende backup:
Nei
IT-misbruk av økonomisk karakter:
Nei
Forsøk på identitetstyveri (phising):
Nei
Virksomhetens IKT-utstyr har kommet på avveie:
Nei
Sesongjustert
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
Nei
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
Nei
Angrep av typen 'denial of service':
Nei
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
Nei
Datatap pga manglende backup:
Nei
IT-misbruk av økonomisk karakter:
Nei
Forsøk på identitetstyveri (phising):
Nei
Virksomhetens IKT-utstyr har kommet på avveie:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken