Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

10857: Gjennomføring for nye masterstudenter på utvalgte 1 ½ og 2-årige masterutdanninger, etter kjønn og utdanning ved slutt (avslutta serie) 2009-2013 - 2014-2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Siviløkonom-/Master-utdanning , Master, teknologifag ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 5 -årig mastergradsutdanning for første gang. Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd.