Renter i banker og kredittforetak

10700: Utlåns- innskudds- og rentemarginer. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

långiver Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk

marginer Velg minst en verdi

I alt 6 Valgte

Søk

sektor

I alt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.11.2017
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4381
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4648
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4518
tve@ssb.no

Måleenhet
Marginer:
prosent
Referansetid
Marginer:
Slutten av kvartalet
Målemetode
Marginer:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Marginer:
Nei
Sesongjustert
Marginer:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR, innskuddsmarginen er differansen mellom bankenes innskuddsrente og NIBOR, rentemarginen er differansen mellom utlåns- og innskuddsrenten. Data for utlåns-, innskudds- og rentemarginer tilbake til 4. kvartal 1979 finnes i avsluttet tabell 07045 .

Brukerveiledning for statistikkbanken