Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Skattestatistikk for personer

10566: Lønn og honorarer for bosatte personer 17 år og eldre med beløp, etter desilfordelt lønn og honorar 2009 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

desil Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5191
ime@ssb.no

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
kr
Grenseverdi (kr):
kr
Andel av totale utbetalinger (prosent):
prosent
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
31.12.
Grenseverdi (kr):
31.12.
Andel av totale utbetalinger (prosent):
31.12.
Målemetode
Antall personer med beløp:
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
Gjennomsnitt
Grenseverdi (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Andel av totale utbetalinger (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Antall personer med beløp:
Nei
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
Nei
Grenseverdi (kr):
Nei
Andel av totale utbetalinger (prosent):
Nei
Sesongjustert
Antall personer med beløp:
Nei
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
Nei
Grenseverdi (kr):
Nei
Andel av totale utbetalinger (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.

Brukerveiledning for statistikkbanken