Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

10478: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter yrke (1-siffernivå) og kjønn (prosent) 2013 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type helseproblem Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

yrke

Totalt 11 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2017
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4850
rmk@ssb.no

Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 2198 4714
keg@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte personer (prosent):
31.12.
Målemetode
Sysselsatte personer (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Sysselsatte personer (prosent):
Nei
Sesongjustert
Sysselsatte personer (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken