Befolkningsframskrivinger

10213: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) (2014-framskrivingen) 2014 - 2040
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 428 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 106 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2016
Kontakt
Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4321
mto@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4290
sya@ssb.no

Måleenhet
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
personer
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
personer
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
personer
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
personer
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
personer
Sterk aldring (Alternativ LHML):
personer
Svak aldring (Alternativ HLMH):
personer
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
personer
Ingen flytting (Alternativ MM00):
personer
Referansetid
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
01.01.
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
01.01.
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
01.01.
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
01.01.
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
01.01.
Sterk aldring (Alternativ LHML):
01.01.
Svak aldring (Alternativ HLMH):
01.01.
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
01.01.
Ingen flytting (Alternativ MM00):
01.01.
Målemetode
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
Situasjon (tidspunkt)
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
Situasjon (tidspunkt)
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
Situasjon (tidspunkt)
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
Situasjon (tidspunkt)
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
Situasjon (tidspunkt)
Sterk aldring (Alternativ LHML):
Situasjon (tidspunkt)
Svak aldring (Alternativ HLMH):
Situasjon (tidspunkt)
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
Situasjon (tidspunkt)
Ingen flytting (Alternativ MM00):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
Nei
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
Nei
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
Nei
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
Nei
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
Nei
Sterk aldring (Alternativ LHML):
Nei
Svak aldring (Alternativ HLMH):
Nei
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
Nei
Ingen flytting (Alternativ MM00):
Nei
Sesongjustert
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
Nei
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
Nei
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
Nei
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
Nei
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
Nei
Sterk aldring (Alternativ LHML):
Nei
Svak aldring (Alternativ HLMH):
Nei
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
Nei
Ingen flytting (Alternativ MM00):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant og 0 = null.
Før befolkningsframskrivningene publiseres blir desimaltall avrundet til heltall. Siden en avrundet sum ikke nødvendigvis tilsvarer summen av avrundede tall, kan man få litt ulike tall dersom man summerer folketallet på tvers av geografiske nivåer.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (Møre og Romsdal)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken