Arbeidskraftundersøkelsen

09937: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivå- og endringstall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted 2006K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

usikkerhetsmål Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 48 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.01.2018
Kontakt
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4782
heh@ssb.no

Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4780
iha@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Deltidssysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
prosent
Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid per uke (timer):
timer
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
prosent
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Deltidssysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Arbeidsledige (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
Løpende referanseuker
Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid per uke (timer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
Løpende referanseuker
Målemetode
Sysselsatte (1 000 personer):
Gjennomsnitt
Deltidssysselsatte (1 000 personer):
Gjennomsnitt
Arbeidsledige (1 000 personer):
Gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
Gjennomsnitt
Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid per uke (timer):
Gjennomsnitt
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Sysselsatte (1 000 personer):
Nei
Deltidssysselsatte (1 000 personer):
Nei
Arbeidsledige (1 000 personer):
Nei
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
Nei
Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid per uke (timer):
Nei
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
Nei
Sesongjustert
Sysselsatte (1 000 personer):
Nei
Deltidssysselsatte (1 000 personer):
Nei
Arbeidsledige (1 000 personer):
Nei
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
Nei
Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid per uke (timer):
Nei
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken