Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09829: Persontransport med jernbane, etter region for på- og avstigning (avslutta serie) 2005 - 2015

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
30.05.2017 08:00
Interregionale reiser (passasjerer):
personer
Interregionale reiser (passasjerer):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region for påstigning

Fra Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Fra Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

region for avstigning

Til Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Til Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.