09829: Persontransport med jernbane, etter region for på- og avstigning 2005 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region for påstigning

Totalt 8 Valgte

Søk

region for avstigning

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.05.2017
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Interregionale reiser (passasjerer):
personer
Referansetid
Interregionale reiser (passasjerer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region for påstigning
Fra Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Fra Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
region for avstigning
Til Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Til Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken