Til toppen
09829: Persontransport med jernbane, etter region for på- og avstigning 2005 - 2015
Sist endret
30.05.2017
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Interregionale reiser (passasjerer):
personer
Referansetid
Interregionale reiser (passasjerer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region for påstigning
region for avstigning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region for påstigning
Fra Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Fra Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
region for avstigning
Til Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Til Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken