Arbeidskraftundersøkelsen

09792: Sysselsatte, etter kjønn og yrker med minst 5000 sysselsatte (4-siffernivå) . Årsgjennomsnitt (1 000 personer) 2011 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

yrke

I alt 418 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.01.2017
Kontakt
Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4780
iha@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4782
heh@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte:
Løpende referanseuker
Målemetode
Sysselsatte:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Sysselsatte:
Nei
Sesongjustert
Sysselsatte:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken