09772: Verdipapirfond. Balanse, etter fondstype (mill. kr) 2012 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

balanseposter Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

fondstype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.09.2017
Kontakt
Mehmet Toraman, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4909
meh@ssb.no

Måleenhet
Verdipapirfond. Balanse:
mill. kr
Referansetid
Verdipapirfond. Balanse:
31.12.
Målemetode
Verdipapirfond. Balanse:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Verdipapirfond. Balanse:
Nei
Sesongjustert
Verdipapirfond. Balanse:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken