09680: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

arbeidsstyrkestatus Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.06.2019
Kontakt
Sadiq Boateng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 354
boa@ssb.no

Birgit Bjørkeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 353
bbo@ssb.no

Måleenhet
Deltaker i formell utdanning (1 000 personer):
1 000 personer
Deltaker i formell utdanning (prosent):
prosent
Deltakere i ikke-formell opplæring (1 000):
1 000 personer
Deltakere i ikke-formell opplæring (prosent):
prosent
Referansetid
Deltaker i formell utdanning (1 000 personer):
Intervju i første kvartal
Deltaker i formell utdanning (prosent):
Intervju i første kvartal
Deltakere i ikke-formell opplæring (1 000):
Intervju i første kvartal
Deltakere i ikke-formell opplæring (prosent):
Intervju i første kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken