Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
09608: Informasjonssektoren. Hovedtall, etter sektor (avslutta serie) 2009 - 2017
Sist endret
02.05.2019
Kontakt
Martin Skårerhøgda, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 392
msk@ssb.no

Måleenhet
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Verdiskapning (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Verdiskapning (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke omsetning for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for årgangene 2007-2009. IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke verdiskapning, driftsinntekter, driftskostnader, brutto driftsresultat, lønnskostnader, produksjonsverdi og bruttoinvesteringer for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for 2009.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Brutto investeringer (mill. kr)
Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Brukerveiledning for statistikkbanken