Fylkesfordelt nasjonalregnskap

09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

næring

Totalt 42 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.10.2017
Kontakt
Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4416
eza@ssb.no

Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4559
mkh@ssb.no

Måleenhet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Målemetode
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Forløp (periodesum)
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Pristype
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Kalenderjustert
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Nei
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Sesongjustert
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Nei
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Fylker (hele kodelista)'
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken