Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09376: Funksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidsønske Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4787
tpb@ssb.no

Måleenhet
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (prosent):
prosent
Referansetid
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (1 000 personer):
31.12.
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (prosent):
31.12.
Målemetode
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (1 000 personer):
Situasjon (tidspunkt)
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (1 000 personer):
Nei
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (prosent):
Nei
Sesongjustert
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (1 000 personer):
Nei
Funksjonshemmede ikke-sysselsatte (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken