Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09375: Ansatte 15-66 år med funksjonhemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjon og om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb (1 000 personer) 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

behov for tilrettelegging

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4787
tpb@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med funksjonshemning i alt:
1 000 personer
Ansatte med funksjonshemning som oppsto før ansettelse:
1 000 personer
Ansatte med funksjonshemning som oppsto etter ansettelse:
1 000 personer
Ansatte med uoppgitt tidspunkt:
1 000 personer
Referansetid
Ansatte med funksjonshemning i alt:
31.12.
Ansatte med funksjonshemning som oppsto før ansettelse:
31.12.
Ansatte med funksjonshemning som oppsto etter ansettelse:
31.12.
Ansatte med uoppgitt tidspunkt:
31.12.
Målemetode
Ansatte med funksjonshemning i alt:
Situasjon (tidspunkt)
Ansatte med funksjonshemning som oppsto før ansettelse:
Situasjon (tidspunkt)
Ansatte med funksjonshemning som oppsto etter ansettelse:
Situasjon (tidspunkt)
Ansatte med uoppgitt tidspunkt:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Ansatte med funksjonshemning i alt:
Nei
Ansatte med funksjonshemning som oppsto før ansettelse:
Nei
Ansatte med funksjonshemning som oppsto etter ansettelse:
Nei
Ansatte med uoppgitt tidspunkt:
Nei
Sesongjustert
Ansatte med funksjonshemning i alt:
Nei
Ansatte med funksjonshemning som oppsto før ansettelse:
Nei
Ansatte med funksjonshemning som oppsto etter ansettelse:
Nei
Ansatte med uoppgitt tidspunkt:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.

Brukerveiledning for statistikkbanken