Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09373: Ansatte som ikke / i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb (1 000 personer) 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

behov for tilrettelegging

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4787
tpb@ssb.no

Måleenhet
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
1 000 personer
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
1 000 personer
Referansetid
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
31.12.
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
31.12.
Målemetode
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
Situasjon (tidspunkt)
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
Nei
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
Nei
Sesongjustert
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
Nei
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.

Brukerveiledning for statistikkbanken