Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09369: Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader (1 000 personer) 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

stønadssituasjon

Totalt 10 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4787
tpb@ssb.no

Måleenhet
Personer i alt med funksjonshemning:
1 000 personer
Sysselsatte med funksjonshemming:
1 000 personer
Referansetid
Personer i alt med funksjonshemning:
31.12.
Sysselsatte med funksjonshemming:
31.12.
Målemetode
Personer i alt med funksjonshemning:
Situasjon (tidspunkt)
Sysselsatte med funksjonshemming:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Personer i alt med funksjonshemning:
Nei
Sysselsatte med funksjonshemming:
Nei
Sesongjustert
Personer i alt med funksjonshemning:
Nei
Sysselsatte med funksjonshemming:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samme person kan motta flere stønader. I fordelingen på stønader er det antall mottakere av hver enkeltstønad som er talt opp.

Brukerveiledning for statistikkbanken