Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09357: Personer i alt 15-66 år, og personer med funksjonshemning, etter kjønn og arbeidsstyrkestatus 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

funksjonshemning

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidsstyrkestatus

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4532
rby@ssb.no

Måleenhet
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (1 000 personer):
31.12.
Personer (prosent):
31.12.
Målemetode
Personer (1 000 personer):
Situasjon (tidspunkt)
Personer (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Personer (1 000 personer):
Nei
Personer (prosent):
Nei
Sesongjustert
Personer (1 000 personer):
Nei
Personer (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken