Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09338: Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter alder og kjønn (prosent) 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4787
tpb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alt:
prosent
Sysselsatte med funksjonshemning:
prosent
Referansetid
Sysselsatte i alt:
Løpende referanseuke
Sysselsatte med funksjonshemning:
Løpende referanseuke
Målemetode
Sysselsatte i alt:
Situasjon (tidspunkt)
Sysselsatte med funksjonshemning:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Sysselsatte i alt:
Nei
Sysselsatte med funksjonshemning:
Nei
Sesongjustert
Sysselsatte i alt:
Nei
Sysselsatte med funksjonshemning:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken