Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 20 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 433 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2017
Kontakt
Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 2198 4714
keg@ssb.no

Måleenhet
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
prosent
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
prosent
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
prosent
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
prosent
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
prosent
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
kr
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
kr
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
prosent
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
prosent
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
prosent
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
skalert skår
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
prosent
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
prosent
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
prosent
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
prosent
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
prosent
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
prosent
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
skalert skår
Referansetid
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
15.12.
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
15.12.
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
15.12.
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
01.10.
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
01.10.
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
4. kvartal
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
31.12.
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
4. kvartal
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
4. kvartal
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
31.12.
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
4. kvartal
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
4. kvartal
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
4. kvartal
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
4. kvartal
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
01.10.
Målemetode
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
Situasjon (tidspunkt)
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
Nei
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
Nei
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
Nei
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
Nei
Sesongjustert
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
Nei
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
Nei
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
Nei
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 19. desember 2017.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0710 Sandefjord
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (M. og R.)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)
Kilde: KOSTRA
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)
Kilde: Kommune- og fylkestingsvalget
Andel menn med høyere utdanning (prosent)
Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)
Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)
Kilde: Skattestatistikk for personer
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)
Kilde: Skattestatistikk for personer
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden
Kilde: FD-trygd
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)
Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)
Kilde: Utdanningsstatistikk

Brukerveiledning for statistikkbanken