Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 433 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2017
Kontakt
Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 2198 4714
keg@ssb.no

Måleenhet
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
prosent
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
prosent
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
prosent
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
prosent
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
prosent
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
kr
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
kr
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
prosent
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
prosent
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
prosent
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
skalert skår
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
prosent
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
prosent
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
prosent
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
prosent
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
prosent
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
prosent
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
skalert skår
Referansetid
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
15.12.
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
15.12.
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
15.12.
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
01.10.
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
01.10.
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
4. kvartal
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
31.12.
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
4. kvartal
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
4. kvartal
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
31.12.
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
4. kvartal
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
4. kvartal
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
4. kvartal
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
4. kvartal
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
4. kvartal
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
01.10.
Målemetode
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
Situasjon (tidspunkt)
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
Nei
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
Nei
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
Nei
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
Nei
Sesongjustert
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent):
Nei
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent):
Nei
Andel menn med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent):
Nei
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr):
Nei
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr):
Nei
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent):
Nei
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden:
Nei
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent):
Nei
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent):
Nei
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 19. desember 2017.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)
Kilde: KOSTRA
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)
Kilde: Kommune- og fylkestingsvalget
Andel menn med høyere utdanning (prosent)
Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)
Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)
Kilde: Skattestatistikk for personer
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)
Kilde: Skattestatistikk for personer
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)
Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger.
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden
Kilde: FD-trygd
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)
Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og 2012. Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid.
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)
Kilde: Utdanningsstatistikk

Brukerveiledning for statistikkbanken