Sjøfiske etter laks og sjøaure

09243: Sjøfiske. Fangst, etter fiskeslag og vektklasse (K) 1993 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 429 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.11.2017
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5230
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst i alt (kg):
kg
Laks i alt (kg):
kg
Laks under 3 kg (kg):
kg
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
kg
Laks 7 kg og over (kg):
kg
Sjøaure (kg):
kg
Fangst i alt (stk):
stk
Laks i alt (stk):
stk
Laks under 3 kg (stk):
stk
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
stk
Laks 7 kg og over (stk):
stk
Sjøaure (stk):
stk
Referansetid
Fangst i alt (kg):
31.12.
Laks i alt (kg):
31.12.
Laks under 3 kg (kg):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
31.12.
Laks 7 kg og over (kg):
31.12.
Sjøaure (kg):
31.12.
Fangst i alt (stk):
31.12.
Laks i alt (stk):
31.12.
Laks under 3 kg (stk):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
31.12.
Laks 7 kg og over (stk):
31.12.
Sjøaure (stk):
31.12.
Målemetode
Fangst i alt (kg):
Forløp (periodesum)
Laks i alt (kg):
Forløp (periodesum)
Laks under 3 kg (kg):
Forløp (periodesum)
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Forløp (periodesum)
Laks 7 kg og over (kg):
Forløp (periodesum)
Sjøaure (kg):
Forløp (periodesum)
Fangst i alt (stk):
Forløp (periodesum)
Laks i alt (stk):
Forløp (periodesum)
Laks under 3 kg (stk):
Forløp (periodesum)
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Forløp (periodesum)
Laks 7 kg og over (stk):
Forløp (periodesum)
Sjøaure (stk):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Fangst i alt (kg):
Nei
Laks i alt (kg):
Nei
Laks under 3 kg (kg):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Nei
Laks 7 kg og over (kg):
Nei
Sjøaure (kg):
Nei
Fangst i alt (stk):
Nei
Laks i alt (stk):
Nei
Laks under 3 kg (stk):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Nei
Laks 7 kg og over (stk):
Nei
Sjøaure (stk):
Nei
Sesongjustert
Fangst i alt (kg):
Nei
Laks i alt (kg):
Nei
Laks under 3 kg (kg):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Nei
Laks 7 kg og over (kg):
Nei
Sjøaure (kg):
Nei
Fangst i alt (stk):
Nei
Laks i alt (stk):
Nei
Laks under 3 kg (stk):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Nei
Laks 7 kg og over (stk):
Nei
Sjøaure (stk):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fangsten er hovudsakleg villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk. Fangst frå forskingsfiske i ordinær sesong er medrekna.

Brukerveiledning for statistikkbanken