Sjøfiske etter laks og sjøaure

09243: Sjøfiske. Fangst, etter fiskeslag og vektklasse (K) 1993 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.11.2017
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5230
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst i alt (kg):
kg
Laks i alt (kg):
kg
Laks under 3 kg (kg):
kg
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
kg
Laks 7 kg og over (kg):
kg
Sjøaure (kg):
kg
Fangst i alt (stk):
stk
Laks i alt (stk):
stk
Laks under 3 kg (stk):
stk
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
stk
Laks 7 kg og over (stk):
stk
Sjøaure (stk):
stk
Referansetid
Fangst i alt (kg):
31.12.
Laks i alt (kg):
31.12.
Laks under 3 kg (kg):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
31.12.
Laks 7 kg og over (kg):
31.12.
Sjøaure (kg):
31.12.
Fangst i alt (stk):
31.12.
Laks i alt (stk):
31.12.
Laks under 3 kg (stk):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
31.12.
Laks 7 kg og over (stk):
31.12.
Sjøaure (stk):
31.12.
Målemetode
Fangst i alt (kg):
Forløp (periodesum)
Laks i alt (kg):
Forløp (periodesum)
Laks under 3 kg (kg):
Forløp (periodesum)
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Forløp (periodesum)
Laks 7 kg og over (kg):
Forløp (periodesum)
Sjøaure (kg):
Forløp (periodesum)
Fangst i alt (stk):
Forløp (periodesum)
Laks i alt (stk):
Forløp (periodesum)
Laks under 3 kg (stk):
Forløp (periodesum)
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Forløp (periodesum)
Laks 7 kg og over (stk):
Forløp (periodesum)
Sjøaure (stk):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Fangst i alt (kg):
Nei
Laks i alt (kg):
Nei
Laks under 3 kg (kg):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Nei
Laks 7 kg og over (kg):
Nei
Sjøaure (kg):
Nei
Fangst i alt (stk):
Nei
Laks i alt (stk):
Nei
Laks under 3 kg (stk):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Nei
Laks 7 kg og over (stk):
Nei
Sjøaure (stk):
Nei
Sesongjustert
Fangst i alt (kg):
Nei
Laks i alt (kg):
Nei
Laks under 3 kg (kg):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
Nei
Laks 7 kg og over (kg):
Nei
Sjøaure (kg):
Nei
Fangst i alt (stk):
Nei
Laks i alt (stk):
Nei
Laks under 3 kg (stk):
Nei
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
Nei
Laks 7 kg og over (stk):
Nei
Sjøaure (stk):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fangsten er hovudsakleg villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk. Fangst frå forskingsfiske i ordinær sesong er medrekna.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken