09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert 1995K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

næring

Totalt 46 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 93 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2018
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4417
kgi@ssb.no

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4834
pet@ssb.no

Måleenhet
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Lønn (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Målemetode
Lønn (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Forløp (periodesum)
Lønnskostnader (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Forløp (periodesum)
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
Forløp (periodesum)
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Forløp (periodesum)
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
Forløp (periodesum)
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
Forløp (periodesum)
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Forløp (periodesum)
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
Forløp (periodesum)
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Pristype
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Faste priser
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Kalenderjustert
Lønn (mill. kr):
Ja
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
Ja
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Lønnskostnader (mill. kr):
Nei
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
Nei
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
Ja
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Nei
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
Nei
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Ja
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Ja
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
Nei
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
Ja
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
Ja
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Ja
Sesongjustert
Lønn (mill. kr):
Nei
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Lønnskostnader (mill. kr):
Nei
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
Nei
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
Ja
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Nei
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
Nei
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Ja
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Ja
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
Nei
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
Ja
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Ja
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
Nei
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 21.02.2018.
Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken