09171: Produksjon og inntekt, etter næring. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

næring

Totalt 46 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 161 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2018
Kontakt
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4834
pet@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
prosent
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Målemetode
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
Forløp (periodesum)
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
Ja
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Sesongjustert
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Nei
Produksjon i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Produktinnsats. Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
Ja
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.
Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.

Brukerveiledning for statistikkbanken