Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

09109: Studenter som startet på bachelorutdanning for første gang, etter status i løpet av 5 år og kjønn (avslutta serie) 2005-2010 - 2012-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

studium

Totalt 16 Valgte

Søk

fullføringsstatus

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2018
Kontakt
Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet på utvalgte 3-årige studier for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005). Studenter som har deltatt på et av de andre utvalgte studier tidligere, er ikke med i tabellen.
Antall år er beregnet på følgende måte: 5 år = - 64 måneder.

Brukerveiledning for statistikkbanken