Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

09045: Studenter som startet førskolelærer-, ingeniør- og sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år og kjønn 2005-2010 - 2011-2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

studium Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

fullføringsstatus

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2017
Kontakt
Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Målemetode
Studenter:
Forløp (periodesum)
Studenter (prosent):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Studenter:
Nei
Studenter (prosent):
Nei
Sesongjustert
Studenter:
Nei
Studenter (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005).

Brukerveiledning for statistikkbanken