Konsumprisindeksen

08981: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (2015=100) 1920 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

måned

I alt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 98 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Leiv Tore Salte Rønneberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 426
ltr@ssb.no

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4746
sse@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks (2015=100):
indeks
Referansetid
Konsumprisindeks (2015=100):
15. i måneden
Målemetode
Konsumprisindeks (2015=100):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Konsumprisindeks (2015=100):
Nei
Sesongjustert
Konsumprisindeks (2015=100):
Nei
Basisperiode
Konsumprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. For tidligere publiserte indekser med 1998=100, se avsluttede serier under.

Brukerveiledning for statistikkbanken