08949: Omsetning av fast eiendom fordelt på type eiendom (F) 2000K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

type eiendom

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5279
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Referansetid
Omsetninger:
Slutten av kvartalet
Målemetode
Omsetninger:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Omsetninger:
Nei
Sesongjustert
Omsetninger:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

3. kvartal og 4. kvartal 2017 er foreløpige tall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken