Utslipp av klimagasser

08940: Klimagasser, etter kilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kilde (aktivitet)

Totalt 9 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 9 Valgte

Søk

komponent

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.08.2018
Kontakt
Kathrine Loe Bjønness, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4219
clh@ssb.no

Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 40811425
tmb@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, CH4 og N2O i tonn, HFK, PFK og SF6 i kg):
1 000 tonn, tonn eller kg
Referansetid
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
31.12.
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, CH4 og N2O i tonn, HFK, PFK og SF6 i kg):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.
Tidsseriene er revidert 15.8.2018 etter ny beregningsmetode. Gamle tidsserier er tilgjengelig i tabell 12318.

Brukerveiledning for statistikkbanken