Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder 2006M02 - 2018M04
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 147 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.05.2018
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2385
iaa@ssb.no

Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
1 000 personar
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
1 000 personar
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Sysselsette (1 000 personar), trend:
1 000 personar
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
prosent
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
1 000 personar
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
1 000 personar
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
prosent
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
prosent
Referansetid
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Utløpet av månaden
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Utgangen av månaden midt i kvartalet
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Målemetode
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
Gjennomsnitt
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
Gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
Gjennomsnitt
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
Sysselsette (1 000 personar), trend:
Gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
Gjennomsnitt
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
Gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
Gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
Gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Situasjon (tidspunkt)
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Situasjon (tidspunkt)
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Situasjon (tidspunkt)
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
Kalenderjustert
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
Ja
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), trend:
Ja
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
Ja
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Nei
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Sesongjustert
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personar):
Ja
Arbeidsstyrken, trend (1 000 personar):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Utførde vekeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
Ja
Sysselsette (1 000 personar), trend:
Ja
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause (1 000 personar) (AKU), trend:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
Ja
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken (AKU), trend:
Ja
Registrerte arbeidslause ved NAV (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar), sesongjustert:
Ja
Personar (1 000 personar), ikkje sesongjustert:
Nei
Sysselsette i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Sysselsette i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, sesongjustert:
Ja
Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga, trend:
Ja
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken